Vælg en side

Elevnetværk i oplæringstiden – forskellige målgrupper

Onesize fits all – er ikke altid svaret. Erfaringer fra en række kommuner viser, at effekten af indsatser bliver større, når initiativet tilrettelægges efter en klar målgruppe. Sådanne initiativer kan se ud på mange måder og vil naturligt være tilpasset kommunestørrelse og elevvolumen. Vigtigst er det, at elevernes ressourcer bringes i spil.

Netværk for sprogligt udfordrede

I Københavns Kommune har man oprettet netværk for elever med dansk som andet sprog, der har brug for sprogstøtte. Netværkerne er blevet oprettet som led i en større sprogindsats målrettet disse elever. Formålet med netværksmøderne er blandt andet at sætte fokus på elevernes egen rolle i at lære sprog i oplæringen, at udbrede metoder til præsentation af egne talenter og ressourcer i oplæringen, introduktion til dansk kagekultur samt at give elever med lignende udfordringer i uddannelsen et rum til at dele erfaringer. 

Netværket er dog en lille del af sprogindsatsen, da de kun mødes to gange af to timer. Til gengæld har de en større netværksindsat for dansksprogede elever, der inkluderer faglighed og netværk mellem jævnaldrende. Dette har øget trivsel og gennemførsel af særligt unge elever mellem 16-20 år. 

Læs mere

I Københavns Kommune har man for at få flere elever til gennemføre uddannelserne oprettet elevnetværk for blandt andet unge elever og elever med dansk som andetsprog. Indsatsen tager udgangspunkt i, at målgrupperne har behov for forskellige faglige aktiviteter og giver samtidig eleverne mulighed for at kombinere det sociale med faglig erfaringsudveksling.

Kort om indsatsen

Netværksgrupperne i Københavns Kommune tager udgangspunkt i primært to forskellige målgrupper; 16-20-årige og social- og sundhedselever med dansk som andetsprog. Under netværksmøderne får eleverne mulighed for at danne relationer med elever på tværs af de kommunens forskellige oplæringssteder. Formålet med netværksmøderne er, at eleverne får et sikkert rum at dele erfaringer og udfordringer med andre jævnaldrende.

De sociale aktiviteter bidrager til at klæde eleverne fagligt på til næste del af deres uddannelse. Aktiviteterne varierer blandt andet mellem velkomstfest med fagpersoner, besvarelse af elevspørgsmål, fejringer af endte oplæringsforløb og sociale arrangementer med faglige inputs (som for eksempel ”Lær at lave smørrebrød”). Der er fokus på, at aktiviteterne giver unge lyst til at fortælle om deres uddannelse. Dette skaber øget fokus på social-. og sundhedsuddannelsen og bidrager til at fortælle de gode historier om faget.

Effekter af indsatsen

Det store fokus på sociale og faglige aktiviteter bidrager til øget fastholdelse og trivsel hos social- og sundhedseleverne i Københavns Kommune.

Yderligere information

Netværk for social- og sundhedselever med dansk som andetsprog:
TAL om kultur på jeres arbejdsplads
Skema til dialog om at arbejde med sprog

Netværk for unge social- og sundhedsassistentelever:
Praktikvejlederboksen

Hverdagscafé

Hverdagscaféen er en tidlig forebyggelsesindsats, hvor elever på tværs af oplæringssteder kan møde hinanden en fast ugedag hver måned. I hverdagscaféen kan eleverne også møde deres arbejdsgiver og uddannelsesvejleder fra skolen.