Vælg en side

Inspiration til at komme i mål med SOSU

Udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til sundheds- og ældreområdet er et af kommunernes vigtigste velfærdspolitiske fokusområder. Her spiller uddannelse af nye medarbejdere en vigtig rolle. Derfor lancerer KL og Danske SOSU-skoler dette fælles online inspirationskatalog over tiltag til at øge gennemførelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Se Lisbeth Nørgaard og Michael Ziegler fortælle mere i videoen nedenfor.

Her kan du dykke ned i vores fire temaer og blive inspireret af de forskellige indsatser

Klar til oplæring

Vi ved, at det for mange elever kan være en stor omvæltning at komme i oplæring. For nogle er det første møde med en arbejdsplads, og det kan også være første møde med et menneske med demens eller en psykisk sygdom. Eksemplerne viser de mange steder, hvor skoler har taget initiativ til at hjælpe eleverne med at blive klar til oplæring.

Sammenhæng i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Vi ved fra evalueringen af social- og sundhedsuddannelserne i 2021, at sammenhæng og ”en rød tråd” imellem oplæringsperioder i social- og sundhedsassistentuddannelsen er vigtigt i forhold til at elever gennemfører uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Her vises et lille udpluk af kommunale eksempler.

Gode introduktionsforløb i kommunerne

Det første indtryk er afgørende. Det gælder også, når man starter nyt job, og det er ikke anderledes for elever, der starter i oplæring. At være ny et sted handler blandt andet om følelsen af at komme til at høre til i det fællesskab, man er ny i – og om at kunne mestre de rutiner og opgaver, der forventes af en. Det kan gøres på rigtig mange måder. De udvalgte eksempler illustrerer et lille udpluk af systematiske måder at øge gennemførsel gennem gode introduktionsforløb i kommunerne.

Elevnetværk i oplæringstiden – forskellige målgrupper

Onesize fits all – er ikke altid svaret. Erfaringer fra en række kommuner viser, at effekten af indsatser bliver større, når initiativet tilrettelægges efter en klar målgruppe. Sådanne initiativer kan se ud på mange måder og vil naturligt være tilpasset kommunestørrelse og elevvolumen. Vigtigst er det, at elevernes ressourcer bringes i spil.